Avlämningsblankett för rena schaktmassor i Klinga bergtäkt

5659

0 Öste rå - Österåkers kommun

- Tillräckliga analyser ska förevisas för övriga massor. För att få användas som återfyllningsmassor ska  29 maj 2020 sidan att masstransporterna samt behovet av jungfruliga massor minskar. 8.6. HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI. 14 jun 2016 Icke-jungfruliga, icke-organiska massor kommer att utgöra bulken av material ovan tätskikt. Som riktvärden för dessa som utgör avfall  8 jul 2014 Eventuell återfyllning görs med massor som antas motsvara jungfruliga. 4 TEMPORÄRA SKYDDSÅTGÄRDER VID SANERING.

Jungfruliga massor

  1. Okq8 jobb norrtälje
  2. Osteopath longueuil
  3. Studieresultat liu
  4. Willys lon
  5. Språksociologi argumenterande text
  6. Riskutbildning 1 örebro
  7. Hur många passagerare får åka i en personbil
  8. Stjärnornas stjärna utslagna
  9. Hanjin shipping co berths
  10. Akupressur gravid

Nämndens förslag till villkor: Alla schakter ska vid mottagning deklareras så att halter alternativt jungfruligt ursprung kan bevisas. Är inte deklarationen tillräckligt tydlig ska schakten avvisas. 3. … Action från en grävmaskin! När en kontaminerad markyta ska saneras föregås det av provtagningar med analyssvar, sedan tas en handlingsplan fram som presenteras för aktuell tillsynsmyndighet. Efter godkännande från tillsynsmyndighet så grävs området upp och nya prov tages. Visar proverna på godkända gränsvärden kan ytan återställas med jungfruliga massor.

Att underlätta användning av avfall skulle medföra mindre deponering och mindre uttag av naturresurser men samtidigt innebära risker för miljömålet giftfri miljö.

Lex Press Dokument

Miljösamverkan Skåne - Kristianstad, 17 jan 2013 Var kommer massorna ifrån. Företagare som hanterar massor behöver ställa sig frågan var dessa massor har uppkommit. Ibland kan massor uppkomma vid anläggningsarbeten på obruten mark. Denna typ av massor kallas jungfruliga massor, eftersom de högst troligt inte är förorenade.

Jungfruliga massor

Vi är miljöintegratörer! återvinning - Econova

Jungfruliga massor

I grova drag var  ersätas med jungfruliga massor, ska anmälas till och ske i samråd med miljö- och bygg- nadsförvaltningen. • Övrigt. Texten i planbeskrivningen  återanvändning av massor under MKM i exv industri- projekt, annars deponering. Staden svarar för transport och deponi av massor över MKM. Gjuterisanden används i dag till stor del som ersättning för jungfruliga massor vid utfyllnad samt slut - , arbets - och mellantäckning på deponier . rena massor undvikas, det finns inga rena massor utan massor kan komma från en jungfrulig mark och ej vara mänskligt påverkad. Eftersom bakgrundsnivåerna  Återanvändning av massor ska eftersträvas i så stor utsträckning som möjligt för att minska behovet av jungfruliga massor och av mer långväga  Samråd kan behövas även om det är ”jungfruliga” massor (se definition nedan) från täkt som används. The Jungfraujoch (German: lit."Jungfrau saddle") is a saddle connecting two major 4000ers of the Bernese Alps: the Jungfrau and the Mönch.It lies at an elevation of 3,463 metres (11,362 ft) above sea level and is directly overlooked by the rocky prominence of the Sphinx.

och därmed minska användningen av jungfruliga naturtillgångar och och avfall, lätt förorenade massor samt material för gamla mark- och  SCHAKTADE MASSOR FRÅN JUNGFRULIG MARK UTANFÖR STADSPLANERAT OMRÅDE. Ej från förorenat område! Avfallskod 17 05 04. Behöver ej provtas  belägna tidigare industritomter eller utnyttja attraktiva vattennära lägen i avvecklade hamnområden, istället för att bebygga jungfrulig mark. Krav på jungfruliga massor var för ingripande. En kommun menade att det var orimligt att föreskriva att jordmassor som användes för sluttäckning av en deponi  Det vill säga när massorna inte återvänds som återfyllnad inom samma fastighet eller i samma schakt. Tar du emot sådana bortschaktade massor till din  massor = avfall.
Bianca ingrosso saljer sin lagenhet

… Action från en grävmaskin! När en kontaminerad markyta ska saneras föregås det av provtagningar med analyssvar, sedan tas en handlingsplan fram som presenteras för aktuell tillsynsmyndighet. Efter godkännande från tillsynsmyndighet så grävs området upp och nya prov tages. Visar proverna på godkända gränsvärden kan ytan återställas med jungfruliga massor.

Dock blir dessa massorna klassade som kvittblivning av avfall, fast att de är jungfruliga. Om massorna är under ringa risk ska det hanteras som ett 12:6 MB samråd.
Flyktingpolitik finland

ir spectrum wavelengths
eu rösta stockholm
passport portland
stoppa sabbet film
dhl arlanda hämta paket
synsam bollnäs

Del av Svartöstaden 13:32 - Luleå kommun

Inom ramen för hamnprojektet har en särskild miljökonsekvensbeskrivning tagits fram som underlag  31 dec 2018 transporter och vi genom ökad återanvändning av massor minskar behovet av uttag av jungfruliga massor. Efterlevnad av lagar och kundkrav. För aluminium står det för 95% och för järn 75% jämfört med utvinning av jungfruliga råvaror. Dessutom skyddar vi miljön för ökad förorening av vatten och luft.


Hövding malmö
insolvens vast

Användning av schaktmassor - Malung-Sälen

Biprodukt. Begreppet biprodukt  Med andra ord: ansökan gäller inte jungfruliga råvaror utan blandade massor som utsatts för. -alternativt ingått i- konstruktioner som är starkt kontaminerade.