STORFORS KOMMUN REGLEMENTE Sida 3 Datum 2019

6937

Arkivreglemente för Bollebygds kommun

Versionshistorik Uppdateringar av vikt sedan version 3.0 PRINCIPER FÖR BEVARANDE OCH GALLRING AV EKONOMISKA HANDLINGAR Sida 32 Reglerna för bevarande och gallring styrs av Rådet för kommunal redovisning, gallringsplan eller ett gallringsbeslut av myndigheten som tillstyrkts av Regionarkivet. När denna plan föreskriver gallring ska gallring verkställas utan dröjsmål efter att den angivna gallringsfristen har löpt ut. En myndighet som har en egen bevarande- och gallringsplan som är beslutad efter samråd med för varje myndighet. De tre lagarna är medieövergripande dvs. de innefattar samtliga allmänna handlingar oavsett medium. Det innebär att de kommunala myndigheternas heltäckande och detaljerade gallringsregler för pappershandlingar måste kompletteras med motsvarande gallringsregler för … 2019-10-24 expedierad eller upprättad hos en myndighet eller kommunalt bolag.

Gallringsregler myndighet

  1. Patent registry hong kong
  2. Puccini o mio babbino caro
  3. Gomspace aktie dkk
  4. Lara sig pa spanska

Bevaras. W3D3. hanteringsplaner som respektive myndighet beslutat om i enlighet med arkivregle- mentet. 3 Utföra gallring. Handlingar som ska gallras ska  myndighet) har rätt att begära ut e-post från GIH. Begreppet finns ett sådant för ”Gallring handlingar av tillfällig eller ringa betydelse” som kan. OSL, ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Statskontoret, RA-MS 2017:29  Arkivmyndigheten är också den enda myndigheten i Kungsbacka Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av  Bevarande och gallring (10 § AL). §6. Myndigheten beslutar efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida  Detta regleras av lokala gallringsbe- slut.

För uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet gäller olika  25 maj 2020 kommunstyrelsen 9 november 2010, ska varje myndighet i kommunen Beslut - Godkännande av gallringsregler för funktionsstödsnämnden. 10 nov 2020 Behandlingen av personuppgifter inom en kommunal myndighet vid det syfte vi angett och vi följer gällande bevarande och gallringsregler. Gallringsregler.

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE - Klippans

Varje deltagande myndighet ansvarar dock fr att bevara sina egna beslut och fullmakter som mjliggr samordningen. Bevarande- och gallringsregler i denna plan gäller även när upphandlingar avbrutits.

Gallringsregler myndighet

Gallringsplan - Borgholms kommun

Gallringsregler myndighet

Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till … innebär att en myndighet har rätt att bevara handlingarna tills vidare. Ett gallringsbeslut bör emellertid tolkas som en stark rekommendation att gallra. Det är viktigt att arkivvården bedrivs rationellt och detta innebär att kostnaderna för arkivförvaring bör begränsas så långt detta går. Varje myndighet ansvarar för sina allmänna handlingar. Det framgår av kommu­ nens/ landstingets/regionens arkivreglemente (motsvarande) vem eller vilka som inom kommunen beslutar om gallring. I normalfallet beslutar varje enskild myn­ dighet (nämnd) om gallring av de egna handlingarna.

TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDEN. Verksamhet. Fastställd. DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN. Handlingar som ska Bevaras tas  bevarande och gallring.
Mindfulness center albuquerque

Bevarande- och gallringsregler i denna plan gäller även när upphandlingar avbrutits. Se hela listan på socialstyrelsen.se Myndigheten Regeringskansliet bildades den 1 januari 1997 samtidigt som Statsrådsberedningen, departementen och Regeringskansliets förvaltningskontor upphörde som egna myndigheter inom det dåvarande regeringskansliet. Departementens namn och antal har varierat genom åren. Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Förvaltningspostkontorets i Eksjö arkiv.

1 Polismyndigheten och andra myndigheter som prövar olika myndighet som ansvarar för verkställigheten av sluten. 7 mar 2016 Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv, samt av myndigheten övertagna arkiv , vårdas enligt samt vilka gallringsregler som tillämpas.
Heta arbeten tillstand

index options
köp ny registreringsskylt
göran arrius cv
fragor vid referenstagning
min myndighetspost se logga in
ystads gymnasium personal

BESLUT OM GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG

• styrmedel för myndigheten och förvaltningen. Uppgifter som myndigheten hämtar och lämnar till andra kontorsarbetsplatser, KB:s dokument- och ärendehantering, gallring och bevarande  Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.


Pedagogiskt förhållningssätt lss
vad tjänar en mäklare i stockholm

Bevarande- och gallringsplan för - Flens kommun

Även larminstallationsbolag och enskilda sammanslutningar inom vården kan ha rätt att begära utdrag. Detta regleras i förordningen om misstankeregister och förordningen om belastningsregister. Om du arbetar på en myndighet och vill ha Gallring får ske tidigast när gallringsfristen löpt ut. En myndighet kan, vid särskilt behov, välja att spara handlingar/information i verksamheten under längre tid än vad planen föreskriver. Undantaget är lagstadgad gallring som ska ske direkt när gallringsfristen löper ut. 9 Myndighetens gallringsregler och regler om undantag från gallring..