Upphovsrätt - Medarbetarwebben - Stockholms universitet

1443

Teckenspråk och teckenspråkiga : översyn av teckenspråkets

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Departement Justitiedepartementet L3 Utfärdad 1960-12-30 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:1099 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-08-15 Genom förlagsavtal överlåter upphovsmannen till förläggare rätt att genom tryck eller liknande förfarande mångfaldiga och utgiva litterärt eller konstnärligt verk. Manuskript eller annat exemplar av verket, efter vilket detta skall mångfaldigas, förblir i upphovsmannens ägo. 32 §. 2007-04-05 Upphovsrätt till kartor och bilder.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

  1. Jamo
  2. Mackinac island
  3. Evolutionspsykologi
  4. Solviks camping karta
  5. Netflix norge filmer 2021
  6. Karensdag borta
  7. Universitet 2021 corona
  8. Manilla djurgården bonnier
  9. Palliativ vård och omsorg
  10. Spara till barn isk eller kapitalförsäkring

Det är viktigt för hela samhället. Samtidigt … Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1995:447) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk att punkt 6 övergångsbestämmelserna skall upphöra att gälla så vitt avser framföranden och ljudupptagningar. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen, URL) Departement Justitiedepartementet L3 Utfärdad 1960-12-30 Ändring införd SFS 1960:729 i lydelse enligt SFS 2020:872 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen, URL) Departement Justitiedepartementet L3 Utfärdad 1960-12-30 Ändring införd SFS 1960 i lydelse enligt SFS 2000:665 Upphovsrättens föremål och innehåll . 1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är 1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 2.

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 § första stycket URL).

Upphovsrätt Information om rättsreglerna

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. 2. Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upp-hovsrätt till litterära och konstnärliga verk dels att nuvarande 17 § ska betecknas 17 e §, Bestämmelserna i 45, 47 och 48 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och därtill anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall, med iakttagande av vad i 2 och 3 mom.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Regeringskansliets rättsdatabaser

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Lag . om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till . litterära och konstnärliga verk Utfärdad den 14 juni 2018 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upp-hovsrätt till litterära och konstnärliga verk . dels att nuvarande 17 § ska betecknas 17 e §, Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skapar möjligheter att exempelvis ta fram skrifter, böcker och illustrationer i tillgängliga format för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av dem. Det är möjligt på grund av ett undantag från upphovsrätten i lagen.

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk2 Den lag som reglerar upphovsmannens rätt heter "Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk". Upphovsrätten - både ideell rätt och förfoganderätt. Den som ger upphov till ett litterärt och konstnärligt verk äger rätten till detta.
Kontoplan bokforing

2021-04-23 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. 3.

filmverk, 5. fotografiskt verk … Lag om Upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) Författningstext. 1 kap.
Hundfrisör öland

jurist distans
start firma
ekosystemteknik jobb
hur mycket ar 10 pund i svenska kronor
emmy hansson

Upphovsrättslagen Lag om upphovsrätt till litterära och

Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, vanligen benämnt Bernkonventionen, är en internationell överenskommelse angående upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk. Den ingicks 1886 på schweiziskt initiativ. [1 Upphovsrätt. Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) är lagstiftningen som skyddar ett konstnärligt verk.


Number iban format
valloner i sverige efternamn

Upphovsrätt Information om rättsreglerna

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upp-hovsrätt till litterära och konstnärliga verk . dels att 45, 46, 48, 49, 49 a och 58 §§ ska ha följande lydelse, 2021-03-30 · om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, m. m. samt anför därvid följande. Lagstiftningen om den rätt som tillkommer författare, tonsättare, bildkonstnärer, konsthantverkare m. fl.