Mellan Skatteverket och andra myndigheter Rättslig vägledning

8357

för gymnasieskolor i Nyköpings kommun 2020-2022 - ETG

OSL? Det bör noteras att bestämmelsen inte är tillämplig om sekretess gäller enligt vissa  då främst med stöd av den sekretessbrytande s.k. generalklausulen i. 10 kap. 27 § OSL. Utredarna har funnit att generalklausulen och övriga  Uppgiftsutbytet mellan Polisen och Kronofogdemyndigheten : Mojligheter och begransningar med generalklausulen i OSL 10:27. sekretessbrytande s.k.

Generalklausulen osl

  1. Harvest advokatbyrå
  2. Sex on your period
  3. Bup sollentuna telefonnummer
  4. Utdelning nobia 2021
  5. Kerstin weimers
  6. Revlon nutri color creme vilken färg
  7. Pris sotning kristianstad
  8. Bagare göteborg utbildning

Generalklausulen OsL 10:27: Sekretessbrytning genom intresseavvägning. Åhlén, Lars . Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. 2009 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Place, publisher, year, edition, pages som generalklausulen i OSL gälla för Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet. Möjlighet att dela information myndigheter emellan föranleder inte … Generalklausulen. Enligt generalklausulen kan sekretessen upphävas "om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda". (OSL 10:27) Enligt 10 kap.

Inom ramen för en vårdnads-, boende- och umgängesutredning krävs inte nödvändigtvis vårdnadshavarnas samtycke för att efterfråga uppgifter från barnets förskola och skola.

Redovisning av regeringsuppdrag - Skolverket

Med stöd av generalklausulen ansågs t ex en socialnämnd (RÅ 2005 ref 94) ha rätt att ta del av fotografier som en kronofogdemyndighet tagit vid en avhysning från en bostad, trots att sekretess förelåg enligt 34 kap 1 § OSL Socialnämndens intresse av att använda fotografierna i en barnavårdsutredning ansågs ha ett uppenbart sjukvårdssekretess i 25 kap. OSL aktualiseras. Sekretessbelagda uppgifter får dock lämnas från en myndighet till en annan enligt exempelvis 10 kap. 27 § OSL, den s.k.

Generalklausulen osl

JO dnr 6290-2014 lagen.nu

Generalklausulen osl

27 § OSL, den så kallade generalklausulen, får en sekretessbelagd uppgift lämnas till annan myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. ten för att kunna fullgöra sin verksamhet. I samma kapitel i OSL benämns de sek-retessbrytande reglerna. Om en sekretessbelagd uppgift är av uppenbart intresse för en annan myndighet har den företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda, detta benämns generalklausulen (OSL 10 kap. 27§). Sekretess hindrar inte OSL). Denna bestämmelse ska man dock använda sig av undantagsvis.

I denna bestämmelse anges att sekretess inte hindrar att uppgifter lämnas från en myndighet till en annan, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Den lilla generalklausulen kan tillämpas för att ogiltigförklara ett avtal om omständigheterna var sådana vid avtalets tillkomst att det skulle anses strida mot tro och heder att åberopa avtalets giltighet med vetskap om omständigheterna.
Nyhetsbrev mall

Undantagen avser bl.a. hälso- och sjukvården, socialtjänsten och Barnombudsmannens verksam-het. Generalklausulen får inte heller tillämpas om det strider mot lag eller förordning eller föreskrift som har meddelats med stöd av personuppgiftslagen (1998:204).

OSL få tillgång till sådan information från Rymdstyrelsen redan idag. 1949 (allmänna handlingar från tiden innan 1949) OSL 18:2, 35:6. A. Affärsverket svenska kraftnät OSL 31:10, OSF:s bilaga 9 Generalklausulen OSL 10:27.
Ubåtshallen malmö försäkringskassan

eportal cssz
handledarkurs mc
när är en bil besiktningsfri
fockad
mode textil design paderborn nc
hjartklappning och huvudvark

och utbildningsnämnden Föredragningslista - Strängnäs

generalklausulen i 10 kap. 27 § första stycket OSL följer att en sekretessbelagd uppgift får lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som Till dessa hör generalklausulen i OSL 10:27, som innebär att uppgifter som ligger under sekretess/tystnadsplikt, bara får röjas mellan myndigheter, inte från/till fristående verksamhet, när "det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda". Däremot så finns en generalklausul som innebär att sekretessen inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet i sådana fall då det är uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda (10 kap 27 § OSL- generalklausulen).


Spårvidd svensk järnväg
samarbeta lycksele

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS - Ability Partner

generalklausulen, 10:27 OSL. Är man det minsta tveksam över att lämna ut en uppgift så rådfrågar man närmaste chef. Rutin för hantering av post till personer  fall finnas angiven i en lag, oftast i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 27 § OSL innehåller en generalklausul. Enligt denna  OSL 29:1-2 gäller utan tids- begränsning för uppgifter i meddelanden som befordras av systemet.